مجله خبری باربد

جدیدترین اخبار ایران و جهان

آهنگ جدید محمدرضا شجریان به نام «ما هسته ی پنهان تماشاییم»

متن آهنگ ما هسته ی پنهان تماشاییم محمدرضا شجریان

دستی افشـان دستی افشـان
تا زِ سر انگشتانت صَد قطره چِکد
هر قطره شود خورشیــدی خورشیــدی
دستی افشــان
تا زِ سر انگشتانت صَد قطره چِکد
هر قطره شود خورشیــدی خورشیــدی
باشد که به صَد سوزن نور
شب ما را بکند روزن روزن روزن روزن
ما بی تاب و نیایش بی رنگ ما بی تاب و نیایش بی رنگ
از مِهرت لبخندی کُن بنشان بر لب ما
باشد که سُرودی خیزد در خور نوشیدن تو
ما هسته پنهانِ تماشاییــم
ما هسته پنهانِ تماشاییــم
زِ تجلی ابری کن بفرست که ببارد بَر سر ما
باشد که به شوری بشـکافیــم باشد که ببـالیــمُ
به خورشید تو پیوندیـم به خورشید تو پیوندیـم
هر سـو مرز هر سـو نام رشته کن از بی شکلی
گُذران از مروارید زمان و مکان
باشد که به هــم پیوندد همه چیــز
باشد که نماند مَرز که نماند نام
اِی دور از دست
پر تنهایی خسته است پر تنهایی خسته است
گهگاه شوری بِــوزان
باشد که شیار پریدن در تو شود خاموش
در تو شــود خامـوش در تو شــود خامـوش


آهنگ جدید محمدرضا شجریان به نام «ما هسته ی پنهان تماشاییم»


[ بازدید : 7377 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 26 بهمن 1401 ] [ 11:05 ] [ باربد ]

[ ]

خرید اسانس خوراکی

این گونه گوشتخوار بوده و از بی مهرگان و ماهیان تغذیه میکند. نتایج: بررسی آناتومیکی، روده کوتاه اردک ماهی با ضریب رودهای 09/0±68/0 را نشان داد که از خصوصیات ماهیان گوشتخوار محسوب میشود. مورفولوژی روده ماهیان برای درک فیزیولوژی گوارش، تشخیص بیماریهای رودهای و فرمولاسیون مواد غذایی بسیار سودمند است. نتایج هیستومورفومتری سه قسمت قدامی، میانی و خلفی روده اردک ماهی را از هم تفکیک نمود. روده خلفی نسبت به سایر قسمتهای روده دارای تعداد بیشتری از سلولهای جامی جهت حذف مواد غیرقابل جذب بوده است. ارتفاع چینهای مخاطی بطرف روده خلفی کاهش یافت. نتیجه گیری نهایی: نتایج حاصل از این مطالعه، یک نوع سازگاری این گونه با عادت غذایی را نشان میدهد که منجربه حفاظت روده و افزایش مراحل جذب میشود. افزایش رطوبت منجربه افزایش تخلخل، کاهش روشنی و ویژگی حسی (بافت) گردید و افزایش سرعت چرخش مارپیچ نیز باعث افزایش تخلخل، شاخص روشنی رنگ، صفات حسی (بافت و پذیرش کلی) شد.

مواد و روشها: دانه کنجد و بذرک به طور کاملاً تصادفی خریداری شد، سپس به صورت جداگانه آسیاب گردید و میزان چربی، پروتئین، فیبر و خاکستر آن ها اندازه­گیری شد. درصد روغن به روش سوکسله اندازه­گیری شد. این روغن به صورت موضعی نیز استفاده می شود که خاصیت ضد باکتریایی دارد. بدین منظور، پس از تولید سالاد زمستانی با سه سطح مختلف شلغم فرنگی، تاثیر این ماده پری­بیوتیکی بر رشد باکتریهای اسیدلاکتیک موجود در فرآورده بررسی شد.جهت تعیین ویژگی­های پروبیوتیکی جدایه­های مذکور آزمایش­های تأییدی شامل بررسی مقاومت به اسید، بررسی مقاومت به نمک­های صفراوی و بررسی فعالیت ضد باکتریایی انجام پذیرفت. کمترین افت وزنی (2/19 درصد)، تخلخل (5/19 درصد) و بیشترین مقدار دانسیته (5/0 گرم بر سانتیمتر مکعب)، تیرگی رنگ پوسته و بافت کیک (بهترتیب 47/32 و 64/35) مربوط به سطح جایگزینی 100 درصد بود. با افزایش پودر کدوحلوایی و مالت جو اختلاف معنیداری بین کیکها از نظر خصوصیات بتاکاروتن مشاهده شد و بتاکاروتن کیکها در محدوده 98/1-40/0 میلی گرم در 100 گرم بود. یافتهها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تیمارهای حاصل در PH اختلاف معنی داری نداشتند (05/0P). ملاحظه شد که افزودن پودر کدوحلوایی و مالت جو به آرد باعث نرمی بافت کیک اسفنجی تولیدی گردید.

زمینه مطالعه: اردک ماهی (Esox lucius) یک گونه آب شیرین است که متعلق به خانواده Esocidae میباشد. نتیجه گیری: نتایج ارزیابی حسی تیمارها نشان داد که کیک اسفنجی تولیدی با 10 درصد پودر کدوحلوایی و مالت جو به عنوان بهترین فرمولاسیون کیک می باشد. درگذشتهها ظروف و دستهای انسانها، منشأ اصلی منتقل شدن ویروسها و باکتریهای مضر در بین انسانها بود که عدم رعایت بهداشت فردی و ضدعفونی نمودن ظروف باعث میگردد که این ویروسها به سرعت در میان مردم شیوع پیدا کند. با توجه به اینکه پدیوکوکوسپنتوزاسئوس باکتری غالب در طی مراحل تولید سالاد زمستانی بود و نیز با توجه به تحمل غلظت نمک و اسید بالای این گونه، همچنین تولید پدیوسین­های گوناگون توسط آن، می­توان با بهینه کردن شرایط تولید و فرمولاسیون این فرآورده آن را به عنوان یک فرآورده سین­بیوتیک غیرلبنی بسیار با ارزش مطرح کرد. هدفازاین پژوهش بررسی اثر سطوح مختلف شلغم فرنگیدر فرمولاسیون سالاد زمستانیبرتنوع زیستی فرآورده و تعیین برخی ویژگی­های پروبیوتیکی جدایه های لاکتیکی بود. به منظور تعیین ترکیب اسیدهای چرب، اندیس اسیدی، اندیس پراکسید، اندیس توتوکس، اندیس آنیزیدین و میزان مقاومت اکسیداتیو، روغن دانه­ها به روش سرد توسط حلال n- هگزان استخراج شد. ترکیبات: شکر،پسته،ارده،چیپس پروتئینی کنجد، روغن هیدروژنه، شیر خشک، لستین در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگهداری شود.

فوم فیروز دارای مواد مرطوب کننده جهت جلوگیری از خشک شدن پوست میباشد و همچنین از موادی تشکیل شده است که باعث چربی و لیزی بر روی دست کودک نمی شود. با افزایش درصد پودر کدوحلوایی و مالت جو اختلاف معنیداری بین کیکها از نظر مقدار کلسیم و آهن مشاهده شد و مقدار کلسیم و آهن کیکها به ترتیب در محدوده 700-500 میلی گرم در 100 گرم و 70/59-75/40 میلی گرم در 100 گرم به دست آمد. شیره توت میزان شیرینی کمتری نسبت به شکر دارد و حاوی ترکیبات فنلی و آنتیاکسیدانی مفیدی است.در این تحقیق در فرمولاسیون شیرکاکائوی کمچرب، شیره توت به میزان برابر شکر مصرفی (9 درصد) و صمغ کتیرا و صمغ دانه ریحان (به ترتیب به میزان 0.3 درصد و 0.5 درصد وزنی/وزنی) به تنهایی و به صورت توأم 0.4 درصد از هر یک از صمغها (وزنی/وزنی)، به جای هیدروکلوئیدهای تجاری استفاده شد. گوشت آزمایشگاهی تولید شده در شرکت ایمپاسیبل فود، نزدیکترین طعم را به گوشت معمولی دارد. بخش اسانسهای مربوط به فرآورده های شیر در شرکت جی ای آر ، به صورت متمرکز بر روی طراحی اسانسهای مناسب برای انواع محصولات لبنی بخصوص بستنی و شیرهای طعم دار فعالیت می کند. اسانس ها مواد اولیه ای هستند که تاثیر بسزایی در عطر و بو محصولات می گذارند.ما سعی داریم انواع اسانس صنعتی اسانس خوراکی اسانس روغنی و عطری را معرفی کنیم.اسانس ها در صنایع گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد که مهمترین آنها صنایع شوینده می باشد.در صنایع غذایی صنایع آرایشی بهداشتی و صنایع دارویی نیز مورد استفاده هستند.

https://irchem.ir/اسانس-ها/[ بازدید : 3431 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ چهارشنبه 29 ارديبهشت 1400 ] [ 17:54 ] [ باربد ]

[ ]

شعری که بچه‌ها با آن برای معلم عیدی می‌گرفتند

«معلمان مکتب پیش از نوروز شعری را روی لوحه‌های درسی بچه‌ها می‌نوشتند و از آن‌ها می‌خواستند که در روز عید ضمن خواندن آن شعر برای پدر، مادر و سایر بستگان خویش از آن‌ها برای معلم خود عیدی بگیرند.»

محمد جعفری قنواتی، نویسنده و پژوهشگر در مقاله «نوروز و ادبیات شفاهی» (منتشرشده در کتاب ماه ادبیات فروردین ۱۳۸۷ - شماره ۱۲۶) نوشته است: «یکی از مهم‌ترین اجزای فولکلور موسمی ایرانیان جشن دیرین‌سال نوروز است. تقریبا همه ایرانیان، جدا از وابستگی‌های قومی، زبانی و دینی، نوروز را جشن می‌گیرند و گرامی می‌دارند، به همین دلیل می‌توان گفت این آیین امروزه به یکی از نمود‌های وحدت ایرانیان تبدیل شده است. نوروز اگرچه به روز اول سال اطلاق می‌شود، اما مراسم آن فقط به این روز محدود نمی‌شود بلکه تدارک و پیشواز آن و سپس مراسم بعد از آن مجموعه پیوسته‌ای را تشکیل می‌دهند که هر یک از آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارند. در این مجموعه چند گونه (gener) متفاوت از ادبیات شفاهی وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به گونه‌های دعا، مثل، افسانه و سرود اشاره کرد.

قصه‌ها، افسانه‌ها، مثل‌ها و شعر‌های فراوانی در ارتباط با مراسم و آیین‌های نوروز در میان مردم ما رایج است که متاسفانه تاکنون همه آن‌ها ثبت و ضبط نشده است. نگارنده در این نوشته کوتاه قصد بحث پیرامون همه این انواع و نمونه‌ها را ندارد، زیرا این کار مجال و مقال دیگری می‌طلبد، از این رو فقط به شرح یک نمونه از سرود‌های نوروز می‌پردازد. آن‌چه در سطور زیر شرح و نقل خواهد شد، سرودی است که کودکانه مکتب‌خانه‌ای برای گرفتن عیدی از پدر، مادر، برادر و سایر بستگان خویش می‌خوانده‌اند.

همان‌گونه که می‌دانیم پیش از تاسیس مدرسه‌های جدید در ایران، مکتب‌خانه‌های سنتی عهده‌دار آموزش کودکان و نوجوانان بودند. حتی پس از تاسیس و گسترش این مدرسه‌ها، تا مدت‌ها، مکتب‌خانه‌ها در کنار آن مدارس به کار خود ادامه می‌دادند. حقوق معلمان مکتب‌خانه‌ها بر عهده خانواده‌هایی بود که کودکان آن‌ها به مکتب می‌رفتند. این حقوق به صورت ماهانه یا یک‌جا و به هنگام برداشت محصول پرداخت می‌شد. در مثل در کوهپایه ساوه این حقوق معمولا سالیانه و در سر خرمن و با محصولاتی مانند گندم، جو و حبوبات پرداخت می‌شد و در شاهرود به صورت نقدی و ماهانه پرداخت می‌شد. علاوه‌بر این، خانواده‌ها به مناسبت‌های مختلف و متناسب با توان اقتصادی خود مقداری پول یا اجناسی مانند قند، چای، گردو، کشمش، تخم‌مرغ و ... برای معلم می‌فرستادند.

یکی از مناسبت‌ها عید نوروز بود. معلمان مکتب پیش از نوروز شعری را روی لوحه‌های درسی بچه‌ها می‌نوشتند و از آن‌ها می‌خواستند که در روز عید ضمن خواندن آن شعر برای پدر، مادر و سایر بستگان خویش از آن‌ها برای معلم خود عیدی بگیرند. از این شعر چند روایت متفاوت در ایران و سایر کشور‌های فارسی‌زبان وجود دارد.»

او سپس دو روایت از این شعر‌ها را آورده است که بخشی از هر کدام در ادامه می‌آید؛ روایت روستای «بولواس»: «نوروز شد نوروز شد

عید جهان امروز شد

بابا بده نوروزی‌ام

نوروز نو باز آمده

کار جهان ساز آمده

قمری به پرواز آمده...»

و روایتی دیگر: «نوروز شد نوروز شد

عید همه امروز شد

گل در چمن فیروز شد

بابا بده نوروزی‌ام

بابا تویی تاج سرم

عیدی بیاور در برم

تا بهر استادم برم...»

منبع:ایسنا

انتهای پیام


[ بازدید : 236 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 22 اسفند 1399 ] [ 22:45 ] [ باربد ]

[ ]

مسدود شدن آزادراه قزوین - زنجان

مهدیخانی مدیر کل مدیریت بحران استان قزوین گفت: به علت بارش و کولاک برف با همکاری اداره کل مدیریت بحران استان زنجان، آزادراه قزوین - زنجان مشدود شده است.

مهدیخانی افزود: با توجه به شرایط جوی حاکم با همکاری هلال احمر و اوقاف مکان‌هایی برای اسکان اضطراری مسافران در راه مانده در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/


[ بازدید : 200 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 22 اسفند 1399 ] [ 22:45 ] [ باربد ]

[ ]

روسیه: آمریکا عامل رقابت تسلیحاتی جدید دنیاست

وزارت خارجه روسیه، استقرار موشک‌های میانبرد آمریکا را عامل اصلی به راه افتادن رقابت تسلیحاتی در مناطق مختلف جهان معرفی کرد.

به نقل از شبکه الجزیره، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد آمریکا با استقرار تسلیحات نظامی در نقاط مختلف جهان، بانی رقابت تسلیحاتی تازه است.

وزارت خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد استقرار موشک‌های میان برد واشنگتن در مناطقی همانند آسیا و اقیانوس آرام رقابت تسلیحاتی جدیدی را برانگیخته است.

روسیه و آمریکا از زمان دولت پیشین واشنگتن در خصوص توافق تسلیحاتی تازه با هم دچار اختلاف نظر جدی هستند. پیمان استارت نو که آخرین و تنها پیمان کنترل تسلیحاتی باقیمانده میان آمریکا و روسیه به حساب می‌آمد در ۵ فوریه (۱۷ بهمن) به پایان می‌رسید، اما این دوکشور آن را برای ۵ سال آینده نیز تمدید کردند.

«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در کنفرانس هفتگی خود نسبت به استقرار موشکی آمریکا در ژاپن و منطقه آسیا-اقیانوس آرام هشدار داد و گفت: «اگر آمریکا در این مناطق موشک مستقر کند، روسیه برای دفاع از امنیت ملی خود واکنشی خواهد داشت و این اقدام را تلافی خواهد کرد.»

این مقام روس در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: «استقرار موشک‌های کوتاه‌برد و میان‌برد در مناطق مختلف و به‌طور خاص در منطقه آسیا-اقیانوس آرام به معنای شروع دور جدید رقابت تسلیحاتی است که عواقبی غیرقابل باور به‌همراه خواهد داشت.»

او سپس با بیان آن‌که چنین اقداماتی امنیت آمریکا را تضمین نمی‌کند، افزود: «تهدیدات موشکی با اقدامات تلافی‌جویانه مواجه خواهند بود.»

انتهای پیام/[ بازدید : 179 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 22 اسفند 1399 ] [ 22:44 ] [ باربد ]

[ ]

ساخت وبلاگ تالار تجهیزات نمازخانه متن مقاله دل نوشته تحقیق چیستان مجله مثبت زندگی سبد پلاستیکی خرید وسایل شهربازی موتورسازی سیار تولید کننده دیگ بخار تجهیزات آشپزخانه صنعتی پارچه برزنت اسپیس مجله زندگی بهتر تعمیر ماشین شارژی نوار خطر خرید نایلون حبابدار نایلون حبابدار خرید استند فلزی خرید نظم دهنده لباس انجام پروژه متلب خرید بک لینک خرید آنتی ویروس
بستن تبلیغات [X]